Ons kortcyclische innovatieproces

Een innovatief innovatieproces

Het PCSI innoveert op het gebied van cybersecurity. We werken met een agile kortcyclisch innovatieproces. Dit is de eerste keer dat innovatieprojecten op het gebied van cybersecurity op deze manier werken.

Het PCSI innoveert op het gebied van cybersecurity. Om snel te kunnen schakelen en de kans op succes van de projecten zo groot mogelijk te maken, werken we met een kortcyclisch innovatiesysteem. We noemen deze flexibele manier van innoveren 'Collaborative Orchestrated Innovation'. Dit is de eerste keer dat innovatieprojecten op het gebied van cybersecurity op deze manier werken.

Bekijk de infographic voor meer informatie over het proces door met de muis over de zwarte stippen te bewegen.

Het startpunt van onze manier van werken is onze Cyber Security Radar. We selecteren periodiek de belangrijkste en meest impactvolle trends door drie keer per jaar een themaselectiemoment te organiseren.

Ideation workshops

Tijdens creatieve Ideation workshops genereren medewerkers van alle PCSI-partners gezamenlijk innovatieve projectideeën voor elke trend. Uiteindelijk wordt één idee per trend uitgewerkt tot een projectvoorstel.

Dragons' Den

Alle projectvoorstellen worden 'verkocht' aan het stuurcomité van het PCSI in een soort Dragons' Den, waarna ze allemaal worden beoordeeld op basis van verschillende criteria. Criteria die worden gebruikt zijn onder andere de 'Wow'-factor, de voordelen van het potentiële resultaat en of samenwerking cruciaal is om het resultaat te bereiken. Als de beoordeling positief is, kan het project starten in de verkenningsfase van het gefaseerde innovatieproces.

Gefaseerd innovatieproces

Het kortcyclische innovatieproces kent vier fasen: Verkenning, Proof of Concept, Pilot en Benutting. Na afronding van elke fase is er een Go/No Go-moment. Zijn er interessante resultaten behaald? Is er genoeg steun om het project naar de volgende fase te brengen? Biedt het project nog voldoende perspectief? Lopen we vast? Zijn er nieuwe inzichten ontstaan? Na een grondige en gefundeerde beslissing gaat een project door naar de volgende fase of wordt het beëindigd.

Benutting
De benutting van resultaten is een specifiek aandachtspunt in het PCSI. We hebben de laatste fase in ons innovatieproces expliciet gedefinieerd als een ‘Benuttingsfase’. Zodra projecten in deze fase komen, kijken we structureel naar het benuttingspotentieel, of het nu gaat om de overdracht van resultaten aan een leverancier, het oprichten van spin-off bedrijven, het publiceren van software als open source of publicaties en presentaties.

Beeldmerk PCSI
PCSI is een samenwerking van
    ABN-AMRO Achmea ASML Belastingdienst ING TNO