Innovatie-ecosysteem

Enkele belangrijke kenmerken van PCSI's innovatie-ecosysteem voor cybersecurity zijn:

Dynamische (agile) manier van werken met ruime mogelijkheden om het onderzoek aan te passen en in te spelen op actuele ontwikkelingen

Ingebed en continu innovatiebeheerproces, gebaseerd op strategische besluitvorming

Sterk fundament in de samenleving

Intensieve en flexibele samenwerking, ook met partijen buiten het ecosysteem

Zeer zichtbaar voor de buitenwereld door communicatie en het delen van kennis

Sterke focus op de follow-up van innovatieresultaten, zodat deze ten goede komen van het beoogde doel en gebruik

Wij zijn het Partnership for Cyber Security Innovation

In de huidige samenleving zijn kwaadwillige aanvallen en cybercriminaliteit onze dagelijkse zorgen.

PCSI op YouTube
Beeldmerk PCSI
PCSI is een samenwerking van
    ABN-AMRO Achmea ASML Belastingdienst ING TNO