Onze Cyber Security Radar

De Cyber Security Radar van het PCSI bevat de meest actuele en relevante trends voor PCSI-partners op het vlak van cybersecurity. PCSI-partners gebruiken de radar om urgente thema's te selecteren voor het starten van nieuwe innovatieprojecten.

De radar lezen
Elke cirkel op de Security Radar is een trend op het gebied van cybersecurity. Het getal binnen de cirkel is het nummer van de trend. Als je op een cirkel klikt, verschijnt de beschrijving van de trend en kun je ook zien of het als kans of bedreiging wordt beschouwd. Lichtblauwe trends bevatten projecten

De relevantie van trends loopt van matig tot zeer hoog en is het gemiddelde van verwachte impact en verwachte aansluiting met PCSI. Hoe hoger de positie van de trend op de Security Radar, hoe relevanter deze is.

Het verwachte tijdstip waarop trends een impact zullen hebben kan worden afgelezen aan hun positie in een cirkelvormige straal. Hoe verder de trend verwijderd is van de binnenste radarcirkel, hoe later de trend naar verwachting effect zal hebben op de PCSI-partners.

Beeldmerk PCSI
PCSI is een samenwerking van
    ABN-AMRO Achmea ASML Belastingdienst ING TNO