Maak kennis met: Olaf Streutker


In deze serie maken we kennis met programmacoördinatoren van verschillende core partners van het PCSI. Wat doen ze, welke onderwerpen vinden ze belangrijk? En wat is toegevoegde waarde van lid zijn van het PCSI voor hun bedrijf? In deze editie komt Olaf Streutker, Strategisch Adviseur bij het Corporate Information Security Office van ABN AMRO, aan het woord.

Olaf Streutker werkt al ruim 25 jaar bij ABN AMRO. Hij is vanuit algemeen operationeel risico management meegegroeid met de ontwikkelingen binnen cybersecurity. ‘Als strategisch adviseur ben ik betrokken bij alle grote security initiatieven en vooral werkzaam voor onze Chief Information Security Officer (CISO) Martijn Dekker. Ik ben verantwoordelijk voor diverse publiek-private projecten en onder meer coördinator van het PCSI programma’, vertelt Streutker.

Sinds wanneer ben je betrokken bij PCSI en wat is jouw rol?

Wij waren als ABN AMRO medeoprichter van de voorganger van PCSI, het Shared Research Programma Cyber Security (SRP, 2014-2020), en dus al vanaf het begin bij PCSI betrokken. Waar het SRP zich vooral focuste op de financiële sector, kijken we met PCSI breder. Daar ben ik een groot voorstander van. Want dat maakt dat we ons beter kunnen wapenen tegen digitale dreigingen. Ik ben al tijdens het SRP coördinator geworden vanuit ABN AMRO en dat heb ik voortgezet toen het PCSI programma in 2020 startte. Binnen die rol zorg ik voor het enthousiasmeren van collega’s om aan workshops deel te nemen en de bemensing van de projecten die ook daadwerkelijk worden opgestart. Dat kan dan gaan om meer op gedrag van werknemers gerichte projecten maar ook om echte hardcore IT-problemen. Over het algemeen lukt het goed om collega’s te vinden voor de PCSI projecten. Natuurlijk is iedereen druk, maar ik benadruk dat werktijd investeren in innovatieve PCSI projecten ook veel oplevert. Door uit te leggen dat het een kans is om te leren van anderen en jezelf verder te ontwikkelen, en dat het meedraaien in een dergelijk project tevens van meerwaarde kan zijn voor de problemen waar je in je dagelijks werk tegenaan loopt, lukt het goed om collega’s te vinden die bereid zijn mee te doen.

Wat is voor ABN AMRO de meerwaarde van meedoen aan PCSI programma als core partner?

Wat zo goed is aan het PCSI programma is dat je door samen te werken echt verder komt. Door krachten te bundelen, zowel in tijd als geld, kunnen we veel meer bereiken en cybersecurity innovaties sneller verder brengen dan dat je het als bank alleen zou moeten doen. Met geringe investering kunnen we samen mooie projecten draaien en daarmee Nederland (en de wereld) een stukje veiliger maken. Doordat we met PCSI de markt goed verkennen en vooral kijken voor welke problemen er nog geen pasklare oplossing beschikbaar is, zorgen we dat we daadwerkelijk inzetten op waar behoefte aan is. We worstelen uiteindelijk allemaal met dezelfde uitdagingen op het gebied van cybersecurity en het is zonde om het wiel allemaal zelf uit te vinden.

Bij welke projecten zijn jullie betrokken?

We zijn eigenlijk altijd bij alle ‘Ideation’ sessies betrokken. Tijdens deze creatieve workshops genereren medewerkers van alle PCSI partners gezamenlijk innovatieve projectideeën voor elke trend die op het gebied van cybersecurity speelt. Uiteindelijk wordt één idee per trend uitgewerkt tot een projectvoorstel. Via een Dragons’ Den worden deze voorstellen beoordeeld op basis van verschillende criteria, zoals de ‘wow-factor’ of de helderheid van de probleemdefinitie. Bij een positieve beoordeling kan het project starten in een verkenningsfase waarin moet blijken of project inderdaad de moeite waard is.

Zelf heb ik onder andere inhoudelijk bijgedragen aan het project Automated Data Labeling. In dit project hebben we gekeken hoe meer grip gekregen kan worden op niet-gestructureerde data – denk aan e-mails, tekst documenten en audio- en videobestanden –, hoe we op een geautomatiseerde manier deze data kunnen labelen, classificeren en uiteindelijk beschermen. We hebben verschillende machine learning (ML) technieken gebruikt om hier een betrouwbaar model voor te ontwikkelen. We zijn tot het inzicht gekomen dat het noodzakelijk is om onderscheid te maken tussen labelen (‘het objectief vaststellen of een document bijvoorbeeld persoonsgegevens bevat’) en classificeren (‘welke gelabelde data wil je in welk bakje en hoe moet ik die dat vervolgens beschermen?’). Classificeren is in tegenstelling tot labelen een subjectieve beoordeling. Een ander mooi voorbeeld van een project waaraan we hebben bijdragen is AIwareness. Binnen dit project is een zelflerende module ontwikkelt die gerichte phishing op werknemers kan detecteren.

Waar liggen kansen en uitdagingen voor de toekomst?

Ik hoop vooral dat we erin slagen meer partners aan te trekken voor PCSI. Iedereen heeft te maken met tekort aan mankracht, dat maakt dit een uitdaging. Als het echter lukt en we door verder te verbreden en nog meer experts uit verschillende bedrijven en bedrijfstakken weten te betrekken, kunnen we nog meer bereiken dan dat we nu al doen. Want door samen te investeren bereiken we allemaal meer, daar ben ik van overtuigd. Hoe meer kwaliteit je in een project stopt, hoe meer resultaat je eruit krijgt. Een van de uitdagingen is dat we wellicht nog wel wat strenger mogen zijn als in de eerste verkenningsfase een idee uit een Ideation sessie niet blijkt te werken. Als we vol enthousiasme ergens mee zijn begonnen is het soms lastig het los te laten en dat is ook begrijpelijk. Maar het is wat waard om op tijd te stoppen, bovendien is ook een negatieve uitkomst van een verkenning waardevol. Door meer focus aan te brengen in de beoordeling van de meerwaarde van het project, kunnen we ervoor zorgen dat we vooral met innovaties aan de slag gaan die echt een kans van slagen hebben om succesvol te worden.

Beeldmerk PCSI
PCSI is een samenwerking van
    ABN-AMRO Achmea ASML Belastingdienst ING TNO