Partnership Cyber Security Innovation programma met 3 jaar verlengd


We zijn verheugd de officiële verlenging van ons programma met drie jaar aan te kondigen. PCSI speelt een essentiële rol in een veilige en veerkrachtige digitale samenleving door innovatie op het gebied van cyberbeveiliging.

We zijn verheugd de officiële verlenging van ons programma met drie jaar aan te kondigen. PCSI speelt een essentiële rol in een veilige en veerkrachtige digitale samenleving door innovatie op het gebied van cyberbeveiliging.

De beslissing om het PCSI-partnerschap met nog eens 3 jaar te verlengen is te danken aan het opmerkelijke succes van de afgelopen jaren. Met de twee extra organisaties, ASML en de Belastingdienst, die in deze periode kernpartner zijn geworden, is PCSI uitgegroeid tot een echte sector overstijgende cybersecurity innovatiesamenwerking.

Onze Cyber Security Radar geeft een overzicht van actuele security trends die relevant zijn voor de PCSI partners. Door periodiek de meest significante en impactvolle trends te selecteren, hebben we concrete innovatieprojecten voor deze trends geïnitieerd. Een agile manier van werken hielp ons om gefocust te blijven en continu te beoordelen of een project nog relevant was. Op deze manier werkten we alleen aan onderwerpen die relevant waren voor alle PCSI-partners. Dit stelde ons in staat om toonaangevende inzichten op het gebied van cyberbeveiliging te leveren aan onze kern- en liaison partners, zodat zij hun kritieke bedrijfsmiddelen kunnen beschermen en hun bedrijven kunnen beschermen tegen cyberbedreigingen.

De afgelopen jaren heeft PCSI bewezen een waardevol publiek-privaat samenwerkingsverband te zijn in de cyberbeveiligingssector, door hun diepgaande expertise in te brengen en innovatief denken mogelijk te maken. Samen met kern- en liaison partners heeft PCSI belangrijke mijlpalen bereikt en een sterke basis gelegd voor toekomstige groei en innovatie.

De verlenging van dit partnerschap met nog eens 3 jaar stelt ons in staat om voort te bouwen op onze successen uit het verleden en onze innovatiecyclus op het gebied van cyberbeveiliging verder te verbeteren. Door nauw samen te werken met onze partners zullen we innovatieve oplossingen blijven ontwikkelen en implementeren die een antwoord bieden op de nieuwste cyberdreigingen en veranderende risico's waarmee bedrijven en particulieren wereldwijd worden geconfronteerd.

In de komende jaren zal PCSI zich richten op verschillende belangrijke initiatieven, waaronder kort cyclisch innovatief onderzoek, lange termijn ontwikkelingsprojecten en het delen van kennis. Deze inspanningen stellen ons in staat om voorop te blijven lopen, onze partners te informeren over best practices en uiteindelijk hun digitale verdedigingscapaciteiten te versterken.

"We zijn verheugd dat we ons programma met nog eens drie jaar kunnen verlengen. Door onze expertise en middelen te bundelen, kunnen we de weerbaarheid van de samenleving tegen de huidige cyberbedreigingen en kwetsbaarheden blijven vergroten en de deelnemende organisaties voorbereiden op nieuwe en lange termijn uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging."
Reinder Wolthuis, programmamanager PCSI

Dit verlengde partnerschap toont de voortdurende betrokkenheid van onze kernpartners bij cyberbeveiligingsbehoeften en onze vastberadenheid om voorop te blijven lopen in de industrie. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking uitzonderlijke resultaten zal blijven opleveren en organisaties zal helpen zich te ontwikkelen in een veilige digitale omgeving.

Beeldmerk PCSI
PCSI is een samenwerking van
    ABN-AMRO Achmea ASML Belastingdienst ING TNO