Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over het partnerschap, aarzel dan niet om contact op te nemen met Reinder Wolthuis, Programmamanager PCSI. Hij zal je graag helpen!

Als je vragen hebt over het partnerschap, aarzel dan niet om contact op te nemen met Reinder Wolthuis, Programmamanager PCSI. Hij zal je graag helpen!

Read more

Bedankt voor je inschrijving. Je ontvangt nu onze PCSI-nieuwsbrieven.

Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven of je voorkeuren wijzigen door op de link in elke nieuwsbrief te klikken.

Read more

Wil je op de hoogte blijven van PCSI-nieuws? Schrijf je dan in voor PCSI News Update.

Wil je een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor speciale PCSI-evenementen, zoals webinars of seminars? Meld je dan aan voor PCSI Events. Je kunt je natuurlijk ook voor beide inschrijven. Vul gewoon je gegevens in en je hoeft niets meer te missen!

Read more

Het liaison-partnership is voor organisaties die graag iets willen leren over huidige en toekomstige innovaties op het gebied van cybersecurity en er ook aan willen bijdragen. Een typische liaison-partner is in staat en bereid om waarde toe te voegen aan het partnerschap, m.a.w. hij deelt de doelstellingen en visie van PCSI, beschikt over vaardigheden, ervaring en expertise op het gebied van cybersecurity (innovatie) en zegt toe (in natura) bij te dragen aan een selectie van PCSI-activiteiten.

Read more

Het core-partnership past bij organisaties met een volwassen houding ten aanzien van cybersecurity die de doelen en visie van PCSI delen. Deze organisaties zijn in staat en bereid om zowel tijd als middelen te investeren in relevante innovaties in cybersecurity om het maximale uit het partnerschap te halen.

Read more

Het PCSI heeft een ledenmodel en omarmt open innovatie. Dit betekent dat we het PCSI uitbreiden met nieuwe leden, zowel volwaardige (core-)leden, die in geld en in natura bijdragen, als liaison-leden (die alleen in natura bijdragen) bestaande uit eindgebruikers, leveranciers, onderzoeksinstituten, universiteiten, enz. Op deze manier willen we een brede gemeenschap opbouwen om ervoor te zorgen dat de resultaten van PCSI worden overgenomen.

Read more

Het Partnership for Cyber Security Innovation (PCSI) is een unieke kans om deel uit te maken van een samenwerkend innovatie-ecosysteem voor cybersecurity. Door samen te werken worden de schaarse expertise en middelen van alle partners veel effectiever gebruikt dan elke partner afzonderlijk zou kunnen. Tegelijkertijd verbetert het partnerschap je innovatie-output, branding en netwerk.

Read more

Maak deel uit van het innovatie-ecosysteem van PCSI

Read more

De Security Radar van het PCSI laat zien welke trends de grootste impact hebben (vanuit een risico- of kansenperspectief) op de cybersecurity van de PCSI-partners. De Security Radar is een startpunt voor het selecteren van onderwerpen waarvoor cyclische innovatieprojecten kunnen worden gestart binnen het PCSI-programma, met als doel de cybersecurity van de deelnemende organisaties te versterken.

Read more

De Cyber Security Radar van het PCSI bevat de meest actuele en relevante trends voor PCSI-partners op het vlak van cybersecurity. PCSI-partners gebruiken de radar om urgente thema's te selecteren voor het starten van nieuwe innovatieprojecten.

Read more

Enkele belangrijke kenmerken van PCSI's innovatie-ecosysteem voor cybersecurity zijn:

Read more

Een innovatief innovatieproces

Het PCSI innoveert op het gebied van cybersecurity. We werken met een agile kortcyclisch innovatieproces. Dit is de eerste keer dat innovatieprojecten op het gebied van cybersecurity op deze manier werken.

Read more

Het PCSI innoveert op het gebied van cybersecurity. Om snel te kunnen schakelen en de kans op succes van de projecten zo groot mogelijk te maken, werken we met een kortcyclisch innovatiesysteem. We noemen deze flexibele manier van innoveren 'Collaborative Orchestrated Innovation'. Dit is de eerste keer dat innovatieprojecten op het gebied van cybersecurity op deze manier werken.

Read more

Het Partnership for Cyber Security is altijd op zoek naar samenwerking met organisaties in Nederland. Hier is een overzicht van onze huidige partners.

Read more

Het Partnership for Cyber Security Innovation (PCSI) is een publiek-private samenwerking en speelt een essentiële rol in een veilige en veerkrachtige digitale samenleving door innovatie op het gebied van cybersecurity. We bundelen onze krachten in het ontwikkelen van toepasbare en innovatieve cybersecurity-oplossingen waarmee bedrijven en organisaties in de Nederlandse samenleving zich kunnen beschermen tegen de cyberaanvallen van morgen.

Read more

Wij spelen een essentiële rol in een veilige en veerkrachtige Nederlandse digitale samenleving

Read more

Ontdek alle afleveringen hier

Cyberaanvallen kunnen altijd en overal plaatsvinden. De samenleving staat voor de grote uitdaging om ze effectief te voorkomen of af te weren. In deze podcastserie nemen we een diepe duik in de huidige cybersecuritytrends en bespreken we deze met de CISO's van onze partners. Voor welke uitdagingen staan ze? Hoe zien zij de toekomst? En hoe dragen PCSI-projecten bij aan een betere bescherming van hun bedrijf tegen cybercriminaliteit?

Read more

Some of the key characteristics of the PCSI security innovation ecosystem are:

Read more

The Partnership for Cyber Security Innovation (PCSI) is a unique opportunity to be part of a collaborative cyber security innovation ecosystem. By joining, scarce expertise and resources of all partners are used way more effectively than each partner could on an indivual basis. At the same time, the partnership upgrades your innovation output, branding and network.

Read more

The PCSI Security Radar provides an understanding of which trends have the greatest impact (either from a risk or opportunity perspective) on the cyber security posture of the PCSI partners. The Security Radar is thereby a starting point for topic selection to start cyclical innovation projects within the PCSI program, with the aim of strengthening the cyber security of the participating organizations.

Read more

An innovative innovation process

The PCSI innovates in the field of cybersecurity. We work with an agile short-cycle innovation process. This is the first time that cybersecurity innovation projects have worked this way.

Read more

The Partnership for Cyber Security is always looking for cooperation with organisations in the Netherlands. Here is an overview of our current partners.

Read more

Become part of the PCSI innovation ecosystem

Read more

The PCSI Cyber Security Radar contains the most current and relevant trends for the PCSI partners in the cybersecurity landscape. The PCSI partners use the security radar to select urgent themes to start new innovation projects.

Read more

Bekijk hier het overzicht van onze innovatieprojecten op het vlak van cybersecurity

Read more

The Partnership for Cyber Security Innovation (PCSI) is a public-private partnership and plays an essential role in a secure and resilient digital society by innovation in the field of cybersecurity. We join forces in developing applicable and innovative cyber security solutions that companies and organizations in Dutch society can use to protect themselves against tomorrow’s cyber-attacks.

Read more

If you have any questions about the Partnership, do not hesitate to contact Reinder Wolthuis, Program Manager PCSI. He will be very happy to help you!

Read more

Ontdek hier onze online en live evenementen

Read more

Lees ons nieuws over innovatieprojecten, samenwerking en meer

Read more

Discover all episodes here

Cyberattacks can happen anytime, anywhere. Society faces the great challenge to prevent or repel them effectively. In this podcast series we take a deep dive into current cybersecurity trends and discuss them with the CISOs of our partners. Which challenges do they face? How do they envision the future? And how do PCSI projects contribute to better protection of their business against cybercrime?

Read more

Het Partnership for Cyber Security Innovation (PCSI) speelt een prominente rol in de bescherming van de Nederlandse samenleving tegen de cyberaanvallen van morgen

Met trots delen wij de resultaten van onze gezamenlijke innovatieprojecten met u.

Read more

The Liaison Partnership is designed for organisations that are strongly interested in, both learning from and contributing to, current and future cyber security innovations. A typical liaison partner is both capable and willing to bring value to the partnership, i.e., sharing PCSI’s goals and vision, possessing skills, experience and expertise in the field of cyber security (innovation) and committing to (in-kind) contributions for a selection of PCSI activities.

Read more

The Core Partnership fits organisations with a mature cybersecurity posture that share the goals and vision of PCSI. These organisations are able and willing to invest both time and resources into relevant cyber security innovations in order to get the most out of the partnership.

Read more

The Partnership for Cyber Security Innovation (PCSI) plays a prominent role in the protection of Dutch society against tomorrow's cyber-attacks

We proudly share the results of our collaborative innovation projects with you.

Read more

The registration form has been sent. We will send a confirmation e-mail to the e-mail address you provided. Please check your mailbox! If you haven't received an e-mail within 24 hours, please contact us at info@pcsi.nl.

Read more

Thanks for your subscription. You will now receive our PCSI newsletters. You can unsubscribe at any time or change your preferences by clicking on the link in each newsletter.

Read more

Do you want to stay informed about PCSI news? Then subscribe to the PCSI News update.

Read more

The PCSI innovates in the field of cybersecurity. In order to be able to switch quickly and to maximise the chance of success of the projects, we work with a short-cycle innovation system. We call this agile way of innovation 'Collaborative Orchestrated Innovation'. This is the first time that cybersecurity innovation projects have worked this way.

Read more

Find out our online and live events here

Read more

Check the overview of our cybersecurity innovation projects here

Read more

Discover our news about innovation projects, collaboration and more

Read more

The PCSI has a membership model and embraces open innovation. This means that we are building to expand the PCSI with new members, both full (core) members, that both contribute in-cash and in-kind, but also with liaison members (contributing only in-kind) that are end-users, and vendors, research institutes, universities etc. In this way, we aim to build a broad community to ensure the adoption of PCSI results.

Read more

We play an essential role in a secure and resilient Dutch digital society

Read more
Beeldmerk PCSI
PCSI is een samenwerking van
    ABN-AMRO Achmea ASML Belastingdienst ING TNO