Waarom zou je lid worden van PCSI?

Het Partnership for Cyber Security Innovation (PCSI) is een unieke kans om deel uit te maken van een samenwerkend innovatie-ecosysteem voor cybersecurity. Door samen te werken worden de schaarse expertise en middelen van alle partners veel effectiever gebruikt dan elke partner afzonderlijk zou kunnen. Tegelijkertijd verbetert het partnerschap je innovatie-output, branding en netwerk.

Jouw succesfactoren

Gedeelde werklast

Je wijst je middelen toe die worden gebruikt om te werken aan de complexe thema's die voor jou belangrijk zijn. Tegelijkertijd profiteer je van de gedeelde expertise en middelen van alle andere partners. Onze projectgroepen combineren unieke expertises die elkaar aanvullen en versterken. Dit maakt het werken aan innovatie in cybersecurity veel effectiever!

Gedeelde begroting

Door de financiering van alle partnerships te combineren, creëren we een gebundelde innovatiebegroting, wat resulteert in een vermenigvuldiging van de programmawaarde voor elke partner. Bovenop deze collectieve partnerschapsfinanciering beschikken we over een gegarandeerd, door de overheid gesteund fonds dat de collectieve innovatiebegroting verdubbelt. PCSI ontvangt financiering van de Nederlandse overheid (Holland High Tech met een PPP-toeslag voor onderzoek en innovatie in de topsector HTSM) voor elk privaat bedrijf dat zich als core-partner bij het PCSI aansluit.

Gedeelde lessen

Om onze output en impact te optimaliseren, maken PCSI-partners voor relevante projecten gebruik van geanonimiseerde gegevens. Door geanonimiseerde gegevens te gebruiken, verbeteren we de kwaliteit en kwantiteit van de testprocedures en daarmee de kwaliteit van het eindresultaat. Alle lessen en resultaten van projecten worden volledig gedeeld met alle partners, zelfs met degenen die zelf niet hebben deelgenomen aan een bepaald project. Onze belangrijkste bevindingen worden ook proactief gedeeld buiten het partnerschap om hun impact te vergroten en een grotere digitale weerbaarheid van de samenleving te bevorderen.

Jouw voordelen

  • Verhoog je cybersecurity en vergroot je veerkracht door op een effectieve en efficiënte manier te innoveren
  • Maak deel uit van een innovatie-ecosysteem dat partners koppelt aan een groot netwerk van overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen, bedrijven en startups/scaleups via online en face-to-face platforms en evenementen
  • Jouw eigen beveiligingsdeskundigen worden voortdurend uitgedaagd en doen uitstekende kennis op van harde en zachte vaardigheden terwijl ze samenwerken met collega's die vooroplopen op het gebied van innovatie in cybersecurity

De voordelen van het PCSI-partnership?

Lees meer over deelname aan ons innovatie-ecosysteem en mogelijkheden om partner te worden.

Ontdek het partnership
Beeldmerk PCSI
PCSI is een samenwerking van
    ABN-AMRO Achmea ASML Belastingdienst ING TNO